Thiết kế website

Sàn Gỗ Dầu Tự Nhiên Bền Đẹp Có Thể Sử Dụng Làm Sàn Ngoài Trời

Báo giá

loại hàng

kích thước

 đơn giá/ 1m2 xuất tại xưởng 

Dầy x Rộng x Dài

Sàn gõ vàng lào

17 x 90 x 450

770,000

17 x 90 x 600

920,000

17 x 90 x 750

950,000

17 x 90 x 900

1,000,000

17 x 120 x 600

1,000,000

17 x 120 x 750

1,100,000

17 x 120 x 900

1,150,000

17 x 120 x 1050

1,150,000

17 x 120 x 1200

1,200,000

Gõ nam phi

17 x 90 x 450

900,000

17 x 90 x 600

1,000,000

17 x 90 x 750

1,040,000

17 x 90 x 900

1,080,000

17 x 120 x 600

1,080,000

17 x 120 x 750

1,200,000

17 x 120 x 900

1,300,000

17 x 120 x 1050

1,350,000

Phào chân tường

15 x 95 x 1800

                       190,000

Nẹp kỹ thuật
                       120,000